Jumis Mini

Jumis Mini - ierobežota funkcionalitāte, kas izmantojama, instalējot un lietojot produktu tikai vienā datorā, iespējams veikt grāmatvedības uzskaiti vienam uzņēmumam.

1


Jumis Mini
Bezmaksas

Jumis Mini
Bezmaksas