Vilnis

Dalība e-seminārā 29.martā


“2022. gada Gada pārskata sagatavošanā - problēmu jomas revidenta skatījumā” - 29.martā no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00, lektore Sandra Dzerele - Mg.oec.; EMBA; Zvērināta revidente, Sandra Dzerele un partneris, SIA valdes priekšsēdētāja

Summa 50.00

PVN 10.50

Kopsumma (ar PVN) 60.50

Dalība e-seminārā 29.martā

Summa 50.00

PVN 10.50

Kopsumma (ar PVN) 60.50